PREDSTAVLJA VAM SE REGIONALNA DEPONIJA D.O.O. SUBOTICA

 

Deponija

Radom sanitarne deponije i udruživanjem opština uspostavljen je regionalni sistem, u cilju integralnog upravljanja otpadom, zaštite životne sredine, implementacije koncepta održivog razvoja za buduće generacije.

Opširnije

Usluge

Razvrstavanje, ponovna upotreba i prerada komunalnog otpada je od ključnog značaja u cilju održivog načina upravljanja otpadom, a sa kojim se produžava vek trajanja deponije i značajno se smanjuje potreba za korišćenjem prirodnih resursa pri proizvodnji novih proizvoda.

Opširnije

Eko kultura

Otpad je svaki materijal, proizvod ili predmet koji nakon kraja životnog ciklusa postaje suvišen i neupotrebljiv za dotadašnju namenu.

Opširnije

eu podrška

Evropska unija finansira izgradnju regionalnog sistema za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu sa 20,15 miliona evra.

Opširnije