Домаћинства у Србији производе 65% укупног отпада. Према проценама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Србији се рециклира од 10 до 15% овог отпада. Како би заштитили нашу околину овај проценат мора да расте!

Депонија

Радом санитарне депоније и удруживањем општина успостављен је регионални систем, у циљу интегралног управљања отпадом, заштите животне средине, имплементације концепта одрживог развоја за будуће генерације.

Опширније

Услуге

Разврставање, поновна употреба и прерада комуналног отпада је од кључног значаја у циљу одрживог начина управљања отпадом, а са којим се продужава век трајања депоније и значајно се смањује потреба за коришћењем природних ресурса при производњи нових производа.

Опширније

Еко култура

Отпад је сваки материјал, производ или предмет који након краја животног циклуса постаје сувишен и неупотребљив за дотадашњу намену.

Опширније

Еу подршка

Европска унија финансира изградњу регионалног система за управљање отпадом у Суботичком региону са 20,15 милиона евра.

Опширније